เซ็นทรัลพลาซา บางนา ชั้น 26 อาคารเซ็นทรัล ซิตี้ ทาวเวอร์1 ออฟฟิศ 589/145
ถ.บางนา-ตราด บางนา บางนา กรุงเทพฯ 10260

เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 10.00 – 21.00 น. เสาร์ – อาทิตย์ 10.00 – 21.00 น.