เดอะมอลล์ ท่าพระ ชั้น 3 129 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

เวลาทำการ: จันทร์ – พฤหัส 10.30 – 21.00 น. ศุกร์ – อาทิตย์ 10.00 – 21.00 น.