เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชั้น11 ห้อง639 30/39-50 หมู่2 ถ.งามวงศ์วาน
ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 10.00 – 21.00 น. เสาร์ – อาทิตย์ 10.00 – 21.00 น.