สปาชา เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5 ห้อง 507-9, 1693 ถ.พหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เวลาทำการ: จันทร์ – พฤหัส 10.00 – 21.00 น. ศุกร์ – อาทิตย์ 9.00 – 21.00 น.