เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี 55/88-89,55/91 ชั้น2 ห้อง221-223 ม.1 ถ.สุขุมวิท
ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

เวลาทำการ: จันทร์ – พฤหัส 10.30 – 21.00 น. ศุกร์ – อาทิตย์ 10.00 – 21.00 น.