สปาชา เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 8 ห้อง 807/1 , 9/9 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 10.00 – 21.00 น. เสาร์- อาทิตย์ 10.00 – 21.00 น.