เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ชั้น11 7/222 ห้อง 1103-4 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

เวลาทำการ: จันทร์ – พฤหัส 10.30 – 21.00 น. ศุกร์ – อาทิตย์ 10.00 – 21.00 น.