เดอะมอลล์ บางกะปิ 3522 ห้อง 2 เอส-ซี 14 เอ, ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เวลาทำการ: จันทร์ – พฤหัส 10.30 – 21.00 น. ศุกร์ – อาทิตย์ 10.00 – 21.00 น.