สปาชา เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 6 ห้อง 607-609 , 1693 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เวลาทำการ: จันทร์ – พฤหัส 10.00 – 21.00 น., ศุกร์ – อาทิตย์ 9.00 – 21.00 น.