สปาชา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น 2 (ร้าน 1) ห้อง 112 อาร์/2 , 161
ถ.รังสิต-นครนายก อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130

เวลาทำการ: จันทร์ – พฤหัส 10.30 – 21.30 น. ศุกร์ – อาทิตย์ 10.00 – 22.00 น.