เมกาบางนา ชั้น 1 (ร้าน 2) ห้อง 1730 , 39 หมู่ 6 ถ.บางนา-ตราด
ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 10.00 – 21.00 น. เสาร์ – อาทิตย์ 10.00 – 21.00 น.