เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ชั้น 3 เลขที่ 79/3, ถ. สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 10.30 – 21.00 น. เสาร์ – อาทิตย์ 10.00 – 21.00 น.