เซ็นทรัลพลาซ่า ศรีราชา ชั้น 2 ห้องเลขที่ 227/1 , 227/2 ถนนสุขุมวิท
แขวงศรีราชา เขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 10.00 – 21.00 น. เสาร์ – อาทิตย์ 10.00 – 21.00 น.